آیا لامینیت دندان باعث حساس شدن دندان می شود؟
آیا لامینیت دندان باعث حساس شدن دندان می شود؟
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶
با لمینیت دندان نگران دندانهای شکسته تان نباشید!
ایده ای خوب جهت داشتن دندان های سفید!
فروردین ۲۸, ۱۳۹۶

برای لمینیت دندان آماده شوید!

با لمینیت دندان نگران دندانهای شکسته تان نباشید!

با لمینیت دندان نگران دندانهای شکسته تان نباشید!

برای اینکه دندان های خود را لمینت کنید ، چه آمادگی هایی لازم می باشد؟

بسته به تاج دندان، پرسلین ونیرها یا لمینیت دندان گزینه ای درمانی در بهبود زیبایی شناسی قدامی می باشد. آمادگی که برای پرسلین ونیر دندان یا همان لمینیت دندان لازم می باشد، بسته به آخرین طراحی لبخند می باشد، موقعیت دندان و ترمیم آن. مهم این است که کاهش دندان لازم می باشد، بسته به برنامه ای که روی دندان قرار است انجام شود دارد و به دندان اصلی ربطی ندارد. عدم انجام این کار ممکن است باعث حذف بیش از حد و غیر ضروری مینای دندان شود.

برای لمینیت دندان آماده شوید!

همه تلاش های لازم باید برای جلوگیری از آماده سازی مینای دندان انجام شود، به خاطر همین این مساله این فرصت را فراهم می سازد دوام بین ترمیم دندان و بافت دندان باقی بماند. آماده سازی عاج باید اجتناب شود، به خاطر قابل اعتماد نبودن باند و تفاوت در مادولوس الاستیک و انعطاف پذیری آن بین عاج و پرسلین. این پرسلین را در معرض خطر قرار می دهد وقتی تحت فشار قرار می گیرد. در تحقیقی ۱۲ ساله روی ۵۸۳ ونیر، ۷٫۲% یا ۴۲ تا از ونیرها با شکست مواجه شدند.

آماده سازی دقیق دندان نیاز به لمینت های پرسلین ونیر دارد. هدف از آماده سازی دندان شامل :

  1. ضخامت کافی برای پرسلین را فراهم می سازد جهت مقاومت در برابر شکستن.
  2. فراهم سازی حاشیه ای دقیق، طوری که سرامیک خط پایان داشته باشد، به روکش ونیر اجازه می دهد تا از لبه لثه ظاهر شود.
  3. حفظ آمادگی مینای دندان از هرکجایی که امکان پذیر است.
  4. آماده سازی نهایی را فراهم می کند که صاف و عاری از هر گونه تیزی می باشد.
  5. قالب دقیق آن ساخته شده و اجازه می دهد ونیر سرجایش بنشیند.

مطالب مرتبط :

استفاده از محلول هیدروژن پروکساید بجای لمینت دندان

مزایا و معایب پیوند دندان و لمینت دندان چیست؟

اینستاگرام