لبه دندان پسرم دچار شکستگی شده است,آیا عصب کشی لازم دارد؟

0
0

اگر شکستکی سطحی باشد احتیاجی به عصب کشی نیست، مگر اینکه شکستگی شدید باشد

با تشکر از پرسش شما

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید

اینستاگرام