آیا لمینت سرامیکی و کامپوزیت می توانند برداشته شوند؟

ترمیم دندان های شکسته
درمان دندان های شکسته با کدام لامینت ممکن است؟
مهر ۳, ۱۳۹۶
لمینت دندان های شیری
آیا دندان های شیری لامینت می شوند؟
مهر ۸, ۱۳۹۶

آیا لمینت سرامیکی و کامپوزیت می توانند برداشته شوند؟

برداشتن کامپوزیت و لمینت سرامیکی

برداشتن کامپوزیت و لمینت سرامیکی

برداشتن کامپوزیت و لمینت سرامیکی :

تاج های سرامیکی پیشرفت بزرگی در دندانپزشکی زیبایی بوده است. در واقع تاج های سرامیکی یا لمینت سرامیکی گامی جلوتر از تاج های پرسلین می باشند. بهتر است درباره مزایای لمینت سرامیکی هم بدانید.

چرا تاج یا لمینت سرامیکی ؟!

اولین دلیل برای استفاده از یک تاج سرامیکی، زیبایی شناسی آن می باشد. این تاج ها می توانند به نسبت رنگ و ظاهر دندان تان ساخته می شوند و قرار گیرند. در واقع شخص با تاجی که روی دندانش قرار می گیرد، بخشی از لثه اش تحلیل می رود. در حالی که پرسلین با فلزی که برای اتصال تاج از آن استفاده می شود، به خاطر تحلیل لثه بخشی از آن مشخص می شود، اما تاج سرامیکی اینطور نیست.

برداشتن کامپوزیت و لمینت سرامیکی

همچنین سرامیک به طور مناسب و کامل اندازه دندان می شود. تکنولوژی مدرن به دندانپزشکان اجازه داده که تاج دندان را طبق شکل و اندازه و رنگ دندان اصلی دربیاورند و استفاده کنند. این روش برای محافظت از دندان هم بسیار مناسب می باشد.

با تمام این مزایایی که گفته شد چرا هرکسی تاج مختلف دندانی برایش استفاده می شود؟ و آیا می توان کامپوزیت یا لمینت سرامیکی را برداشت؟

همانطور که اشاره کردیم، لمینت سرامیکی مزایای زیادی دارد، اما برای جایگزینی چنین چیزی باید برنامه مرتبی باشد. در گذشته ونیرها و تاج ها باید برداشته می شدند، و در بسیاری از مواقع مسئله بزرگ و دشواری به حساب می آمد. خوشبختانه به خاطر تکنولوژی لیزر، امروزه انواع ونیرها و تاج ها می توانند به راحتی و سادگی برداشته شوند. بدون اینکه هیچ آسیبی به دندان زیری برسد.

با لیزر، ونیرها می توانند در زمان بسیار کمی برداشته شوند، اما تاج ها زمان زیادی می برند. ونیرها معمولا مستقیما برداشته می شوند، اما تاج های دندان به خاطر اینکه کامل سرامیک هستند، بدون هیچ ساختار فلزی، زمان بیشتری برای از بین بردن خواهند برد.

می توانید در این باره و گزینه های درمانی با لیزر برای برداشتن ونیر یا تاج، صحبت کنید.